Gebedspunten:

Michel en Janet van Boxtel, die in Hongarije werken, vragen gebed voor vruchtbare samenwerking met de Baptist Union en bescherming van hun gezondheid, zeker nu het aantal besmettingen in Hongarije snel oploopt. Ze vragen gebed om wijsheid, inzicht, leiding en kracht vanuit de Heilige Geest.
28 September 2020
Gebed gevraagd voor de nabestaanden van Árpád Tóth. Hij was predikant in Pohronsky Ruskov (Slowakije) en was erg betrokken bij de zigeunerzending in Csata. Hij overleed 16 september 2020 na een auto-ongeluk.
17 September 2020
Gebed gevraagd voor thuiszorg voor ouderen in Oradea (Roemenië). Medewerkers van de kerkelijke gemeente bezoeken wekelijks ouderen en helpen ze met aankleding, eten geven en doen pastoraal werk.
8 September 2020
Geld voor alle benodigde schoolmaterialen voor Roma kinderen in Servië. En dat ze inderdaad weer naar school zullen kunnen gaan.
18 August 2020
Dank voor het zomerkamp dat plaats kon vinden in Slowakije en dat de kinderen zo goed heeft gedaan.
4 August 2020
Bid voor bescherming voor mensen (Roma!) in Servië, nu er een nieuwe uitbraak is en men gespannen is over werk, ziekte, scholing van de kinderen, etc.
6 July 2020
Voor het al dan niet doorgaan van de kinderzomerkampen in Servië.
11 June 2020
Middelen in Servië om voor ouderen te zorgen en kinderen te helpen met hun schoolwerk.
11 June 2020
Bid voor de Local Resourse Mobilization training die ontwikkeld wordt: voor de trainers, trainees, materialen, etc.
4 June 2020
Voor middelen in verband met de nieuwe regels in Roemenië: arme mensen hebben geen geld om eraan te voldoen.
28 May 2020
Youth For Christ Moldavië vraagt gebed voor gezondheid van kinderen en hun gezinnen, voor ouders dat ze werk zullen vinden, voor kinderen dat ze onderwijs kunnen blijven volgen.
22 May 2020
Bid voor ouderen, ook in Roemenië, want voor sommigen is deze tijd heel moeilijk. Zeker voor hen die geen familie en hulp hebben.
20 May 2020
Roemenië: Bid voor creativiteit om op een goede manier met de ouderen te werken, om hen te laten weten dat ze niet vergeten worden door ons en om hen de pastorale ondersteuning aan te bieden die ze in deze periode zo nodig hebben.
20 May 2020
Dank vanuit Roemenië voor de hulp die al geboden kon worden: soms hadden mensen al dagen geen eten meer en kregen ze toen een voedselpakket.
19 May 2020
Gelovigen in Bosnië en hen die in nood zijn: voor middelen om elkaar te kunnen helpen. Voor een gebouw waar ze - met afstand - bij elkaar kunnen komen.
18 May 2020
Bid voor Roma die niet kunnen werken, geen inkomen hebben en daardoor soms echt hongerig zijn. Bid dat er in eten voorzien kan worden.
14 May 2020
Dank voor het feit dat Roma in Servië zelf in actie zijn gekomen om hun kamp op te ruimen en dat de overheid nu gedesinfecteerd heeft.
14 May 2020
Bid voor evangelist Ion in Roemenië. Hij werkt maar vier uur per dag wegens de situatie en dit betekent dat hij ook maar de helft van zijn salaris ontvangt.
11 May 2020
Bid voor de Roma in Haranglab (Roemenië). De lockdown zorgt voor onderlinge geharrewar en ruziënde kinderen.
30 April 2020
Dat God het virus een halt zal toeroepen en ons in deze periode genadig wil zijn.
21 April 2020
De stichting: dat mensen betrokken zullen blijven op het werk in Oost-Europa en blijven bidden en blijven geven voor het werk dat wordt gedaan.
21 April 2020
HOE-vrijwilligers die nu geen werk hebben en inkomsten missen.
21 April 2020
HOE-vrijwilligers die met ziekte te maken hebben (zelf of in hun omgeving).
21 April 2020
CEF (kinderevangelisatie) in Servië: de werkers moeten nu thuisonderwijs combineren met online en telefonisch in contact blijven met jongeren en kinderen om hen over Jezus te kunnen blijven vertellen.
21 April 2020
Moldavië, waar de gezondheidszorg slecht (geregeld) is en waar men verontrust is over de gevolgen voor de economie – toch al zwak was – in en na deze crisis.
21 April 2020
Financiële steun voor organisaties zoals Bonus Pastor in Roemenië die hun inkomsten (uit giften) terug zien lopen.
21 April 2020
Gezondheidszorg in diverse landen.
21 April 2020
Mensen die hun baan kwijtraken door deze crisis en met grote zorgen de toekomst tegemoet zien.
21 April 2020
Voldoende voedingsmiddelen en medicijnen voor mensen in het zuiden van Roemenië. Bid ook voor kracht voor bijvoorbeeld evangelisten die nog bij mensen mogen komen en dan proberen benodigdheden voor de mensen mee te nemen.
21 April 2020
Onze contactpersoon in Bosnië die ook schrijft over moeilijke omstandigheden wegens de beperkingen (om naar buiten te gaan, te werken, boodschappen te doen), zeker voor ouderen. Mensen zijn bang hun baan kwijt te raken. Een ander probleem is de toestroom van migranten.
21 April 2020
Stichting Oltalom in Hongarije, dat God zal voorzien in de materialen en het voedsel dat ze nodig hebben.
21 April 2020
Voedsel voor Roma in Servië.
21 April 2020
Gezondheidszorg in Roemenië, angst voor nieuwe besmettingen met veel uit het buitenland terugkerende Roemenen, voor de economie, de lonen van de mensen en de langetermijngevolgen van de huidige situatie (stijgende prijzen, mensen die hun huis of baan kwijtraken).
21 April 2020
Voor de kinderen van het kindertehuis De Barmhartige Samaritaan in Oekraïne: voor bescherming voor hen en kracht bij het volgen van digitaal onderwijs.
21 April 2020
Kwetsbare groepen zoals ouderen, daklozen en Roma in landen zoals Servië en Roemenië.
21 April 2020