Hoe

we in 2015 het verschil maakten in Oost-Europa

Hoe

helpen we jongeren hun toekomst te verbreden?

Nieuws

14 juli 2016
Thema: , ,

Vrijdagavond 9 juli werden we op de Meerwaarde in Barneveld verrast door de mooie opbrengst van de Goededoelenmarkt op 24 juni. Was er gerekend op € 5.000,- de uiteindelijke opbrengst was een stuk hoger, nl. € 6.500,-. We bedanken de leerlingen... Lees meer

5 juli 2016
Thema: , , ,

Carin Barcsa-van de Beek die in Roemenië werkzaam is onder Romakinderen stuurde ons n.a.v. de winterhulpbijdrage het volgende: “Dit jaar hebben we de drie armste gezinnen ondersteund met voedsel. Binnen deze gezinnen zijn alweer dochters getrouwd die ook kinderen hebben. Zo kan... Lees meer

24 juni 2016
Thema: ,

In de afgelopen winter heeft evangelist Traian Coteanu weer vele activiteiten ter hand genomen. Met name Bijbelstudies in gevangenissen, maar ook nazorg aan ex- gedetineerden en zorg aan families van gedetineerden. Hij ontvangt hiervoor maandelijks geld van ons, zodat... Lees meer

23 juni 2016
Thema: , , ,

Evangelist Florin in Insuratei is druk bezig met de verbouwing van zijn eigen kerk. Hij wordt hierin ondersteund door enkele junior-evangelisten. Het stukje grond rondom zijn huis is volledig benut met het verbouwen van groenten. Ook heeft hij een... Lees meer

22 juni 2016
Thema:

Rond Kerst 2015 heeft evangelist Traian Coteanu uit Roemenië speciale evangelisatiebijeenkomsten gehouden om ook in de gevangenis stil te staan bij het wonder van de geboorte van de Heere Jezus. Hij doet dit werk niet alleen. Traian heeft een... Lees meer

De hervormde evangelisatie-gemeente in Kolarovo in Slowakije is in twee jaar uitgegroeid tot een volwaardige predikantsplaats: het aantal gemeenteleden groeit en ze hoeven niet meer te kerken in het gebouw van de Evangelische gemeente. Er is een pastorie/gemeentecentrum aangekocht,... Lees meer

Agenda

Kinga Bán zingt tijdens het jubileumconcert van stichting Hulp Oost-Europa, die 40 jaar bestaat. Het concert heeft plaats op 10 september 2016 om 20.00... Lees meer

Op zaterdagavond 10 september zal DV tijdens een jubileumavond van onze stichting het boek ‘Nieuwe moed. Leven met de kerk in Oost-Europa’ gepresenteerd worden.... Lees meer

Prof. dr. W. Verboom hoopt van 3 – 7 oktober naar de Theologische faculteit van Komarno (Slowakije) af te reizen. Hij zal aan een gehoor... Lees meer

Uitgelicht project: 90.30.95 – Jubileumactie ‘Kansen voor kinderen’

Sinds 1976 helpen we plaatselijke christelijke gemeenten in Oost-Europa om diaconaal bewust te zijn en oog en hart te hebben voor de naaste in nood. We helpen ze bij gemeenteopbouw, zodat het Koninkrijk van God wordt uitgebreid. We ondersteunen...

Uitgelicht project: 90.30.22 – Familiefonds

De bus niet kunnen betalen om naar het ziekenhuis te gaan. Dringend medicijnen nodig hebben, maar je eigen bijdrage niet kunnen betalen. Bijna niet meer kunnen lezen, maar geen geld voor een bril hebben. Je ontspoorde familielid in de...

Uitgelicht project: 28.30.11 – Kinderhulp Moldavië

Moldavië is het armste land van Europa (plaats 136 op een wereldranglijst van 179 landen). Het land is iets kleiner dan Nederland. Er wonen 3,8 miljoen mensen. Er is een grote leegloop van het land. De helft van de beroepsbevolking...

Uitgelicht project: 22.80.12 – Kinderopvang in Samuelhuis

Van zondagmiddag tot en met vrijdagmiddag worden ongeveer 15 kinderen opgevangen in het Samuelhuis in Misca. Deze kinderen komen uit achtergestelde, arme, probleemgezinnen uit het kerkelijk district Bihor. Vaak kennen zij weinig discipline, regels en liefde en ontberen ze...

Uitgelicht project: 16.50.11 – Ondersteuning Roma-scholen in Oekraïne

Roma-kinderen in Oekraïne hebben vaak hele jonge ouders die zonder opleiding en werk zitten. Daardoor hebben de kinderen slechte vooruitzichten. Ze mogen naar school maar ze beginnen daar met een achterstand en worden gediscrimineerd. Vervolgens worden ze van school...