Hoe

we meehelpen het geloof te delen met jongeren en ouderen in Oost-Europa.

Hoe

kinderen in Oost-Europa via miniboekjes bijbelverhalen horen, zien en lezen.

Hoe

het evangelie in jonge gemeenten in Roemenië wordt verspreid.

Hoe

kinderen in Oost-Europa op vakantie kunnen en het evangelie horen.

Nieuws

19 maart 2018 - Neelke de Fijter
Thema:

Evangelist Aleksandar Subotin is betrokken bij diverse Romagemeenschappen in de omgeving van Kucura (Servië). Hij stuurde ons een update van zijn werkzaamheden: “De laatste weken stonden veel in het teken van onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen. Een paar...Lees meer

15 maart 2018 - Nelleke Ten Kortenaar - Stam

Stichting Hulp Oost Europa (HOE) is een vrijwilligersorganisatie die zich al meer dan 40 jaar richt op de naaste in Oost Europa. Hun missie is het ondersteunen van christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse...Lees meer

12 maart 2018 - Herbert van Daalen
Thema: ,

Onlangs belde ze naar ons kantoor. Ze wilde graag een bijdrage leveren aan de winterhulpactie, maar dan in goederen. In overleg met de vrijwilligers die betrokken zijn op de hulpverleningsactiviteiten in Servië werd er afgesproken om inkopen te doen...Lees meer

5 maart 2018 - Herbert van Daalen
Thema: ,

Voor onze projecten in Oost-Europa ontvangen wij soms een (rest)partij van zeer gewenste artikelen, zoals voedsel in blik, incontinentiemateriaal of waspoeder. Vaak zit er een periode van enkele weken tot 2 maanden tussen de ontvangst van deze producten en het geplande transport naar...Lees meer

22 februari 2018 - Neelke de Fijter
Thema: , , ,

Hart voor Roma? Voor onderwijs? En Oost-Europa? Ja, natuurlijk! Ken je het concept ‘escape room’ of het Humanity House in Den Haag? Wat als die elementen nu eens samenkomen in een tent op Opwekking waar mensen kunnen ervaren welke...Lees meer

21 februari 2018 - Herbert van Daalen

Ds. László en Angéla Iklódy stuurde een bericht n.a.v. de winterhulpgelden die zij ontvingen. “We hebben een vrouw geholpen met de aankoop van een klein fornuis. Iemand anders kreeg een verwarmingsapparaat. We hebben van het geld medicijnen aangeschaft voor zieken...Lees meer

Agenda

Stichting HOE organiseert samen met het christelijk gemengd koor ‘Cantate Deo’ uit Amersfoort een zangavond. Deze wordt gehouden in de Oosterkerk in Zeist. Lees meer

Op uitnodiging van Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) te Barneveld zullen de Verenigde Veluwse koren op zaterdagavond 29 september een kooravond verzorgen in Nijkerk. Lees meer

Uitgelicht project: 90.44.92 – Campagne Gedeeld geloof

HOE wil graag gemeenteopbouw in Oost-Europa stimuleren. God werkt in deze wereld door Zijn Geest. Zijn gemeente wordt daarbij ingeschakeld, zowel hier als in Oost-Europa. Wij mogen christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen bij het opzetten van activiteiten en projecten....

Uitgelicht project: 44.00.16 – Catechese Hongarije

Stichting Hulp Oost-Europa is samen met Hongaarse voorgangers en ouderlingen bezig te onderzoeken naar mogelijkheden om Hongaarstalige catechesemateriaal te ontwikkelen. Op dit moment is er geen methode voor gemeenten in Hongarije en de Hongaarstalige gebieden beschikbaar. Enkele predikanten in...

Uitgelicht project: 42.14.13 – Minibijbelboekjes

In samenwerking met een uitgeverij in Roemenië geven we jaarlijks Roemeenstalige miniboekjes met tekeningen van Kees de Kort uit. Het Nederlands Bijbelgenootschap, die in het verleden in Nederland een serie boekjes uitgaf met de tekeningen van De Kort, zorgde ervoor dat de aansprekende afbeeldingen gebruikt...

Uitgelicht project: 42.00.11 – Bijbels/kinderbijbels

Een Bijbel en Kinderbijbel hebben is voor ons vanzelfsprekend. Vaak hebben zelfs meer dan een exemplaar beschikbaar. Tot op de dag van vandaag zijn er nog veel christenen in Oost-Europa die geen Bijbel of Kinderbijbel hebben. Ze hebben het geld...

Uitgelicht project: 26.30.16 – Project Mama Ina

Ina Dociu (78) woont in Boekarest en heeft haar hele leven gezorgd voor anderen. Mama Ina, zoals ze genoemd wordt door de mensen om haar heen, maakt dagelijks in haar tweekamerflat maaltijden klaar voor straatkinderen, zwervers, Roma en vluchtelingen....

Uitgelicht project: 26.30.15 – Ondersteuning evangelisten

Evangelisten van de Biserica Evanghelica Romania (BER) heeft inmiddels in vele dorpen en steden in zuid-oost Roemenië kerken opgezet, waar christenen wekelijks samenkomen. De evangelisten die betrokken zijn bij deze gemeenten worden financieel ondersteund om het werk in hun gemeente...

Uitgelicht project: 22.44.20 – Evangelisatiewerk in Oltenia

Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt evangelisten van de Roemeense Evangelische Kerk (BER) in de omgeving van Oltenia (Roemenië). Dit missiewerk omvat de organisatie van zomerkampen en de huur van een kerkzaal. Voor de nabije toekomst zijn er nieuwe plannen, zoals...

Uitgelicht project: 18.46.13 – Evangelisatie via radio en TV

Voice of the Gospel in Polen is een interkerkelijke christelijke non-profit ministerie opgericht door de Poolse protestantse kerken en de christelijke radio-organisatie Good News Broadcasting Verenigd Koninkrijk. “We willen via onze uitzendingen via radio en TV mensen confronteren met het...

Uitgelicht project: 16.46.11 – Vakantiebijbelclub Oekraïne

Tijdens de jaarlijkse vakantiebijbelweken in Csonkapapi (Oekraïne) komen er ruim 260 kinderen naar Bijbelverhalen luisteren en spelletjes doen. Daarnaast leren ze hygiënische zaken aan: tanden poetsen, wassen, enz. Veel Romakinderen zien ieder jaar enorm uit naar de vakantiebijbelweken. Tijdens...