Steun het werk onder Roma [905005]

Roma (zigeuners) in Oost-Europa zijn een doelgroep waar stichting HOE zich op focust. Het geloof delen met hen is voor de ‘gewone’ bevolking vaak een uitdaging. Onze vrijwilligers proberen toch aandacht te vragen voor de situatie waarin Roma verkeren. De omstandigheden op financieel, sociaal en maatschappelijk gebied zijn verre van rooskleurig. Stichting HOE vindt het van belang aandacht en zorg te schenken aan Roma. Wij opereren vanuit een holistisch mensbeeld. Dit betekent dat we oog en hart hebben voor de lichamelijke, maar ook de geestelijke nood.

Doelstellingen HOE:

  1. Ondersteuning Romascholen die kinderen voorbereiden op vervolgonderwijs, zodat ze meer kansen maken op de arbeidsmarkt.
  2. Ondersteuning van Romavoorgangers zodat ze geestelijk zorg kunnen verlenen aan Roma.
  3. Ondersteuning van arme Romakinderen ook op zomerkamp kunnen. De kinderen worden tijdens deze kampen ook geestelijk toegerust.
  4. Geestelijke toerusting van Roma, zodat ze zelf hun taak op diaconaal gebied en gemeenteopbouw oppakken.

Meer informatie over Roma: Roma in Oost-Europa