Zomer – en evangelisatiekampen

Thema: Gemeenteopbouw

Land:  Hongarije Oekraïne Polen Roemenië Servië Slowakije

Een van de pijlers van het werk van Hulp Oost-Europa is het ondersteunen van kinderwerk in Oost-Europa. Kinderen zijn immers de toekomst. Ook onze contactpersonen zijn daarvan doordrongen en op vele manieren wordt aandacht aan kinderen geschonken, zowel geestelijk als materieel. Een belangrijke activiteit zijn de jaarlijkse zomerkampen, vergelijkbaar met de vakantiebijbelweken in Nederland.

Tijdens de vakantieweek staat het groeien in het christelijke geloof centraal. Via het vertellen van bijbelverhalen, zingen en gebeden leren kinderen Christus (beter) kennen. We willen kinderen die niet de financiële mogelijkheden hebben zo’n week te bezoeken een steuntje in de rug geven. De kosten voor één week zomerkamp bedragen 50 euro per kind. Bij dit bedrag zijn de kosten van maaltijden, transport van en naar het kamp, spelmateriaal, lectuur en onkosten voor de leiding inbegrepen. Wie gunt ze zo’n week niet?

In Slowakije ondersteunt stichting Hulp Oost-Europa evangelisatiekampen voor Romakinderen. Dat gebeurt ook in Csonkápapi en Gát in Oekraïne. In de Oekraïense plaats Velyki Mosti worden zomerkampen georganiseerd voor straatkinderen. In Polen organiseert de Evangelische Kerk zomerkampen in de omgeving van Warschau. In het zuiden van Hongarije, het arme gedeelte, organiseren de plaatselijke kerken in Nagyér en Iszófalva vakantiekampen. Op vele plekken in het westen en midden van Roemenië organiseert de organisatie Christian Endeavor zomer- en evangelisatiekampen. In Zuid-Roemenië werkt stichting Hulp Oost-Europa samen met de Roemeense Evangelische Kerk (BER). De baptistengemeenten in Sarajevo (Bosnië) doet straatevangelisatie om op deze manier kinderen te bereiken.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 1 juni 2020)

€ 0,- € 20549,-