Missiewerk Roemenië-West [224411]
Thema: Discipelschap binnen en buiten de kerkelijke gemeente

Land:  Roemenië

Toerusting van gemeenten en het opzetten van missionaire activiteiten in Oost-Europa zijn speerpunten van het werk van Stichting Hulp Oost-Europa. In Roemenië West ondersteunt de stichting diverse projecten:

Ziekenhuispastoraat

Ziekenhuispastors in het bisdom Oradea ontvangen geld om trainingen en intercollegiale ontmoetingen te organiseren ter verdieping en ondersteuning van hun werk. Daarnaast kunnen ze folders, Bijbels, boeken kopen om uit te delen aan de patiënten in het ziekenhuis. Het bisschopsbureau organiseert dit ziekenhuispastoraat, draagt hiervoor ook de verantwoording, maar schenkt geen geld voor dit missiewerk.

Romakinderclub in Zauan

Elke week organiseert de predikant van de Hongaars hervormde Kerk te Zauan een Romakinderclub. Er wordt een Bijbelverhaal verteld, er wordt iets creatiefs gedaan en de kinderen ontvangen een warme maaltijd. Het project wordt uitgevoerd met de lokale werkgroep van Benthuizen.

Dagboekjes in Zauan

Elk jaar ontvangt de Hongaars hervormde gemeente in Zauan een bijdrage om voor elke pastorale eenheid een dagboekje te kopen. De gemeente draagt zelf ook bij aan dit project.

Boeken voor predikanten

Als predikanten een verzoek hebben voor een studieboek, dan mogen zij dit aanschaffen.

Literatuur en gezinsblad in diverse gemeenten

De predikanten ontvangen geld om geestelijke literatuur voor hun gemeenten te kopen. Ook hebben we een aantal abonnementen op het gezinsblad ‘Family’. Dit blad wordt gebruikt voor een gespreksgroep met randkerkelijke ouders. Ook worden er dagboekjes voor gekocht.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 25 mei 2023)

€ 0,- € 10000,-