Hart voor Oost-Europa 2023

De oorlog en de inflatie hebben er flink ingehakt in Oost-Europa. Simpele basisvoorzieningen als brood, medicijnen en elektriciteit zijn vrijwel onbetaalbaar geworden. Het is moeilijk om werk te vinden als gevolg van de oorlog in Oekraïne. 

Veel mensen zijn vertrokken, maar er zijn ook mensen die niet weg kunnen. En dat maakt dat het leven zwaarder is dan ooit.

Vooral kinderen én ouderen zijn op dit moment het kwetsbaarst. Daarom bieden we hulp aan romascholen en kinderen in Oekraïne en Moldavië en ouderen in Roemenië.

Samen met u willen wij deze kwetsbare mensen helpen. Doet u mee?

Romascholen Oekraïne

Krisztina is Roma. Ze gaat met veel plezier naar school in het Oekraïense dorp Szernye. Naar school gaan was voor kinderen als Krisztina jarenlang niet vanzelfsprekend. Kinderen uit Romadorpen kregen nauwelijks kans om onderwijs te volgen.

Gelukkig is de situatie enkele jaren geleden veranderd. Krisztina leert nu om te werken aan haar toekomst. En niet alleen zij, maar ook Ilona, Rebekka, János, Emanuel en nog 395 kinderen.

In diverse dorpen in west-Oekraïne zijn scholen en huiswerkklassen opgezet. De scholen zijn van essentieel belang bij de integratie van Roma in de maatschappij.

Steunt u kinderen als Krisztina?

Pentru Bunica

Erzsebet Meszaros is 79 jaar oud. Ze woont in het dorpje Sanisor, midden in Roemenië. Ze is weduwe en woont alleen in een klein huis met één kamer. Er is geen badkamer en geen stromend water in huis. De keuken is meteen ook de woonkamer en slaapkamer in één.

Erzsebet houdt van tuinieren (haar lievelingskleur is dan ook groen) en koken. Ze is een vriendelijke en zorgzame christenvrouw en gaat naar de kerk.

Zo’n 140 oudere mensen zoals Erzsebet worden regelmatig bezocht door medewerkers en vrijwilligers van een Roemeense, christelijke, diaconale organisatie. Ze krijgen hulp waar nodig. De financiële middelen zijn echter nog niet voldoende.

Daarom vragen we uw steun voor ouderen als Erzsebet.

Kindertehuis in Oekraïne

Toen Valentina (8 jaar) in het kindertehuis kwam, was ze helemaal vervuild en zat ze onder het ongedierte. Valentina was nog nooit naar school geweest en ze had ook nog nooit in een bed geslapen; de grond was haar bed, een paar oude lappen waren haar dekens….

Ze keek haar ogen uit toen ze in het kindertehuis kwam, omdat iedereen in een bed sliep; ze had nog nooit zoiets gezien. En bijvoorbeeld een tandenborstel kende Valentina ook niet…

Door de liefderijke opvang en verzorging knapte Valentina al heel gauw op en van haar gezicht straalt de dankbaarheid dat ze hier mag zijn.

Helpt u meisjes zoals Valentina?

Naschoolse opvang in Moldavië

Bij de naschoolse opvang krijgen de allerarmsten een warme maaltijd, wordt er een Bijbelverhaal verteld, christelijke liederen geleerd en gezongen en mogen we iets van de liefde van de Heere Jezus laten zien.

Wat kost een warme maaltijd per kind?

– Een hele schoolweek kost €12,50

– Een schoolmaand kost €50

– Een heel schooljaar kost €450

Helpt u mee met dit prachtige project? Voor slechts €37,50 geeft u een kind een maand lang te eten!

P.S. Uw donatie kan worden besteed aan vergelijkbare projecten in Oost-Europa