Diaconaat Servië [123060]
Thema: Diaconaat

Land:  Servië

Vijfjarig project voor ondersteuning arme Romakinderen, o.a. straatkinderen, huiswerkbegeleiding, naschoolse opvang, medische zorg.

Start project ouderenzorg in 2021 (i.s.m. St. Suva Nawa)

Start projectondersteuning scholieren

Financiering

(bijgewerkt tot en met 25 mei 2023)

€ 0,- € 17600,-