Kindersponsoring Oekraïne [168014]
Thema: Diaconaat

Land:  Oekraïne

Stichting HOE ondersteunt in de West-Oekraïne het christelijke kindertehuis ‘De Barmhartige Samaritaan’. Er wonen ongeveer 75 meisjes in een huis. Dit huis is gebouwd door Stichting HOE in samenwerking met stichting ‘Hervormde Weeshuizen De Lindenhof’ uit Schiedam. De meisjes die in het tehuis wonen, zijn afkomstig uit staatsweeshuizen of probleemgezinnen. Een aantal kinderen is opgenomen omdat ze door hun handicap niet thuis verzorgd kunnen worden.

Op het moment dat de meisjes het kindertehuis binnenkomen, wordt snel duidelijk dat ze al veel achter de rug hebben. Ze hebben een achterstand waardoor het lijkt of ze zwakbegaafd zijn. Vaak blijkt dit enorm mee te vallen en zijn ze met de juiste begeleiding al snel zindelijk, leren ze lopen en kunnen ze zich verstaanbaar maken.

Door de goede verzorging, de liefde en aandacht die de meisjes krijgen, bloeien ze vaak snel op. Uiteindelijk kunnen de meeste meisjes zelfs naar school.

U kunt deelnemen aan een sponsorprogramma: voor € 30,00 per maand sponsort u een van de meisjes. U wordt jaarlijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het meisje. Voor ieder kind moeten er echter minimaal twee sponsoren zijn. We doen dan ook een dringend beroep op u om u aan te melden als sponsor!

Uiteraard kunt u het kindertehuis ook steunen voor een lager bedrag per maand, maar dan wordt u niet gekoppeld aan een specifiek meisje, maar steunt u het kindertehuis.

Vul vandaag nog onderstaand formulier in:


Financiering

(bijgewerkt tot en met 26 mei 2023)

€ 0,- € 67000,-