Activiteiten evangelisten in Oltenia

5 december 2022 -  | Herbert van Daalen

Aurel Bazavan

Aurel studeert aan een Bijbelschool. Hij zit nu in het tweede jaar. Aurel is dit gaan doen, omdat hij meer van het Woord van God te weten wil komen, wil groeien als voorganger. Hij wil in de toekomst anderen toerusten tot het doen van missiewerk. Naast studeren, besteedt Aurel veel tijd aan diaconaat. Door de crisis is het aantal armen toegenomen. Hij helpt hen bijvoorbeeld door medicijnen te halen, hen naar het ziekenhuis te rijden, of te helpen bij het uitdelen van voedsel.

Zijn vrouw Lily is actief in het missiewerk onder vrouwen. Zo organiseert zij onder andere vrouwenochtenden. Ook de jongeren hebben haar speciale aandacht. Als gevolg hiervan blijven zij trouw in de kerk komen en zijn ze betrokken op het Evangelie.

Andere gemeenteleden zijn ook betrokken op het Evangelie, komen tot geloof en zijn trouw. In Gruia is men gestart met het koken van maaltijden voor een aantal arme mensen. Het diaconaat krijgt daar zo een praktische invulling. Het werk wordt door de gemeenteleden zelf ingevuld.

Titu Carstenoiu

Titu heeft twee gemeenten, een missiepost en gaat twee keer per week naar de gevangenissen om het evangelie te verkondigen. Titu doet sinds 2008 gevangeniswerk in de gevangenis van Drobeta, Turnu Severin en Vânju Mare. Op meerdere manieren is hij er voor de gevangenen. Hij bidt met hen, leest met hen uit de Bijbel en preekt. Altijd neemt hij de tijd om vragen en problemen te bespreken. Soms staat hij voor een groep gevangenen, maar ook bezoekt hij hen persoonlijk.

Naast geestelijke hulp, biedt hij ook praktische hulp door artikelen als brillen of schoenen voor ze mee te nemen, maar hen soms ook wat geld te geven, zodat de gevangenen iets kunnen kopen of hun familie kunnen bellen. Buiten de gevangenis probeert hij er ook voor hen te zijn. Als de gevangenen vrij komen hebben ze vaak geen geld, soms zelfs niemand om naartoe te gaan. Titu helpt hen ook dan.

Daarnaast is Titu de schakel tussen het leven buiten de gevangenis en het leven in de gevangenis. Hij heeft aandacht voor de gezinnen van de gevangenen. Hij ziet daar veel (gezondheids)problemen en angst in het wachten op de uitspraak van de rechter. Vaak is er geen inkomen. Hij probeert hen praktisch te helpen, maar ook pastoraal te begeleiden.

Het is zwaar werk, maar hij ervaart kracht en voelt zich door God geroepen om dit te doen.

Ion Color

Ion is naast zijn werk als installateur actief in het missiewerk. Hij heeft twee kleine gemeenten en is zeer trouw in de pastorale zorg voor hen.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

27 januari 2023

De baptistengemeente Golgota in Obreja Veche (Moldavië) is bezig met de bouw van een multifunctioneel centrum voor naschoolse opvang van kinderen en dagopvang van ouderen. Stichting HOE ontving een nieuwe rapportage. Het geld dat beschikbaar gesteld is, is onderdeel... Lees meer

24 januari 2023

Mijn naam is Erzsébet Antal. Ik ben geboren in Szernye, een klein dorp in Transkarpatië. Ik ben moeder van drie kinderen. Ik heb de basisschool in Szernye afgerond. Ik heb in Munkács (Oekraïne) de opleiding voor leerkrachten gevolgd, in... Lees meer

20 januari 2023

De Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne organiseerde in 2022 zomerkampen in plaatselijke kerkelijke gemeenten: Tivadar, Tiszapéterfalva, Tiszabökény, Dimicső, Tiszaágtelek, KisDobrony, Nagy-Dobrony noord- en zuidkamp, Badaló, NagyBereg, Mezővári, Beregszász en Szernye. In totaal namen 800 kinderen deel aan de zomerkampen.... Lees meer