Alle Projecten

Het dagverblijf ‘Binecuvantati copii’ (Zegen de kinderen) voor gehandicapte jongeren in Onesti is een zorginstelling waar vijf dagen per week dagopvang wordt geboden aan verstandelijk en meervoudig gehandicapte jongeren... lees meer

Voice of the Gospel in Polen is een interkerkelijke christelijke non-profit ministerie opgericht door de Poolse protestantse kerken en de christelijke radio-organisatie Good News Broadcasting Verenigd Koninkrijk. “We willen via... lees meer

Een jongerengroep uit Oud-Beijerland hoopt zomer 2022 naar dominee Aleksandar in Kucura (Servië) te gaan om daar de handen uit de mouwen te steken. Om activiteiten te kunnen ontplooien... lees meer

Regelmatig ontvangen we vragen voor ondersteuning van kleine diaconale projecten of persoonlijke noden. Het doel van dit project is om persoonlijk leed of specifieke noden in een christelijke gemeente... lees meer

Romagemeenschappen in Servië kampen vaak met veel problemen. De sociale omstandigheden zijn slecht. Er is grote werkloosheid. Onderwijs voor kinderen is niet vanzelfsprekend. Daarom is HOE een project voor... lees meer

Roemenië Zuid is een nieuw gebied voor Hulp Oost-Europa. We willen ons daar gaan richten op toerusting van christelijk gemeenten en het stimuleren van missionair werk. Deze activiteiten kunnen... lees meer

De evangelisten van de BER bezoeken regelmatig 19 gevangenissen in Roemenië. Evangelist Coteanu Traian is de man die de gehele coördinatie van dit werk uitvoert. Hij is 60 jaar,... lees meer

In de Oekraïense provincie Kárpátalja wonen ongeveer 75 meisjes in een christelijk kindertehuis. Dit huis is gebouwd door Stichting HOE in samenwerking met stichting ‘Hervormde Weeshuizen De Lindenhof’ uit... lees meer

In Sečovce, in het oosten van Slowakije, is het Carmelproject een mooi voorbeeld van gemeenteopbouw. De kerkelijke betrokkenheid was laag en men probeerde mensen op andere wijze bij de... lees meer

Romakinderen in Oekraïne hebben vaak heel jonge ouders die zonder opleiding en werk zitten. Daardoor hebben de kinderen slechte vooruitzichten. Ze mogen naar school, maar ze beginnen daar met... lees meer

Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt in Hongarije mensen waar directe hulp nodig is. Deze hulp wordt meestal gegeven op basis van bezoeken in Hongarije. Waar nodig in concrete noodsituaties geven... lees meer

Dit project is er op gericht om predikanten te ondersteunen in hun gemeentewerk. Dit kunnen praktische dingen zijn zoals aanschaf van Bijbels of studiemateriaal, maar ook ondersteuning in bijvoorbeeld... lees meer

Moldavië is het armste land van Europa (plaats 136 op een wereldranglijst van 179 landen). Het land is iets kleiner dan Nederland. Er wonen 3,8 miljoen mensen. Er is... lees meer

Evangelist Florin van de Biserica Evanghelica Romana (BER: Evangelische Kerk in Roemenië) organiseert naschoolse opvang voor Romakinderen. In zijn woonplaats Insuratei (Braila-district) wonen ongeveer vijfhonderd Roma. Binnen de gemeenschap... lees meer

            Hulp is broodnodig! De wintermaanden komen er weer aan en we willen met onze campagne ‘Geef ons heden dagelijks brood’ aandacht vragen voor... lees meer

Een groep jongeren uit Harderwijk en Hierden hoopt in 2022 eindelijk weer naar dominee Aleksandar in Kucura (Servië) te gaan om daar de handen uit de mouwen te steken.... lees meer

Bernadett is acht jaar oud. Ze woont in een klein dorpje in Roemenië. Ze gaat naar de plaatselijke openbare school, want een christelijke is er niet. Dat vinden haar... lees meer

Stichting Hulp Oost-Europa is in 2007 begonnen met het opzetten van kinderbibliotheken in Oost-Europa. De kinderboeken zijn bestemd voor kinderen tussen 4 en 13 jaar. Het doel is jaarlijks... lees meer

Aleksandar Subotin is een jonge evangelist die met veel liefde en enthousiasme het Evangelie bekend wil maken onder de Roma in Servië. Hij begon met bijeenkomsten in de keuken... lees meer

In samenwerking met een uitgeverij in Roemenië geven we jaarlijks Roemeenstalige miniboekjes met tekeningen van Kees de Kort uit. Het Nederlands Bijbelgenootschap, die in het verleden in Nederland een serie boekjes uitgaf met de... lees meer

Regelmatig ontvangen we vragen voor ondersteuning van kleine diaconale projecten of persoonlijke noden. Het doel van dit project is om persoonlijk leed of specifieke noden in een christelijke gemeente... lees meer

In 2019 is de training Simply The Story (STS) voor het eerst aan Roma in Servië gegeven. STS is speciaal voor ongeletterden. Het gaat erom dat men de Bijbelverhalen... lees meer

In het werkgebied van stichting HOE in Transkarpatië (Oekraïne) werken twee evangelisten, Horváth Béla en Kozma Karcsi. Zij werken onder de Romabevolking. Deze bevolkingsgroep leeft aan de randen van... lees meer

Een groep mannen uit Harderwijk en Hierden hoopt ergens in 2021 of 2022 naar dominee Aleksandar in Kucura (Servië) te gaan om daar de handen uit de mouwen te... lees meer

Een jongerengroep uit Emmeloord gaat zomer 2022 naar Pata Rat, bij Cluj (Roemenië) om mensen te ontmoeten en de handen uit de mouwen te steken. Om activiteiten te kunnen... lees meer

Stichting HOE ondersteunt het jeugdwerk van het echtpaar Samuël en Renate Halas en ds. Ersébet Csanyi. Het echtpaar Halas is betrokken bij de internationale organisatie Child Evangelism Fellowship (CEF).... lees meer

Evangelisten van de Biserica Evanghelica Romania (BER) heeft inmiddels in vele dorpen en steden in zuid-oost Roemenië kerken opgezet, waar christenen wekelijks samenkomen. De evangelisten die betrokken zijn bij deze... lees meer

In het oosten van Roemenië leven (grote) gezinnen onder armoedige omstandigheden, zeker in de afgelegen dorpjes, maar ook in de grote steden. Zij zijn in de problemen gekomen doordat... lees meer

Omdat kinderen de toekomst hebben en zijn, ondersteunt HOE (Hulp Oost-Europa) kinderwerk in Oost-Europa. Ook onze contactpersonen schenken op vele manieren aandacht aan kinderen, zowel op geestelijk als materieel... lees meer

Een jongerengroep uit Houten hoopt zomer 2022 naar stichting Embrace in Hongarije te gaan om daar de handen uit de mouwen te steken. Om activiteiten te kunnen ontplooien zamelen... lees meer

Introductie en implementatie van de Emmauscursus en van de diaconale training voor predikanten en presbyters. We bieden training en toerusting op het gebied van diaconaat en pastoraat in het... lees meer

Stichting HOE ondersteunt jaarlijks vier toerustingsseminars voor gemeenteleden van de baptistengemeente in Sarajevo. Tomislav Dobutovic is directeur van de Bijbelschool in Sarajevo waar de seminars worden gegeven: “We zijn... lees meer

Stichting HOE verleent via “Szeretet és Hit a Jövöért Alapítvány” (Liefde en geloof voor de toekomst) hulp aan een kleine Romagemeente in Miskolc. Onze contactpersoon is Moczó Tibor, voorganger... lees meer

Stichting HOE ondersteunt de volgende diaconale projecten: Slowakije heeft vrijwel geen gehandicaptenzorg. In het gebied rondom de stad Komarno wonen zo’n driehonderd mensen met een verstandelijke en lichamelijke handicap.... lees meer

De nood in Moldavië is nog onverminderd groot. Vooral veel ouderen hebben het financieel niet breed. En ouderenzorg is vrijwel onbekend. Veel mensen hebben een eenzaam bestaan en zijn... lees meer

Anna Argyo is een 74 jaar oude vrouw, geboren op 30 maart 1946. Ze woont in Sângeorgiu de Mureș, een dorpje niet ver van Târgu Mureș. Anna huurt een... lees meer

Een jongerengroep uit Hedel hoopt zomer 2022 naar dominee Lászlo Harangozó in Subotica (Servië) te gaan om daar de handen uit de mouwen te steken. Om activiteiten te kunnen... lees meer

Als stichting zijn we betrokken bij diverse conferenties, voor diverse doelgroepen. Mátraháza Mátraháza is de naam van een al ruim tien jaar lopend uitwisselingsproject tussen predikanten uit Hongarije en... lees meer

Roma worden in Hongarije met de nek aangekeken. Stichting Oltalom (Bescherming) helpt ze waar mogelijk. Ze krijgen als het noodzakelijk is kleding en zeep. Daarnaast ontvangen honderden Roma zaadpakketten... lees meer

Toerusting van gemeenten en het opzetten van missionaire activiteiten in Oost-Europa zijn speerpunten van het werk van Stichting Hulp Oost-Europa. In Roemenië West ondersteunt de stichting diverse projecten: Ziekenhuispastoraat... lees meer

De BER heeft in Oltenia drie missiewerkers: Aurel Bazavan, Ion Coler en Titu Corstenoiu. Ze leiden de plaatselijke gemeenten, houden Bijbelstudies, doen missiewerk, kinderevangelisatie en diaconaat. De missiewerkers vallen... lees meer

Miklós Kiss is de voorzitter van Firesz (organisatie van gereformeerde jongeren in Slowakije). Aan het begin van de coronacrisis zijn op zijn initiatief enkele predikanten uit het oosten van... lees meer

Deze naschoolse opvang wordt gerund door een predikantenechtpaar. Dagelijks komen hier 14 kinderen die na schooltijd een warme maaltijd krijgen en daarna worden geholpen met hun huiswerk. Een aantal... lees meer

Pentru Tine is in 2009 opgericht door Sebastian en Diana Mariniuc en de vader van Sebastian, Lorenzio. Ze voelden bij het oprichten van de stichting duidelijk een roeping van... lees meer

Vanuit kerkelijke gemeenten in Harderwijk en Hierden is nauw contact met diverse projecten op gebied van diaconaat en gemeenteopbouw in Servië. Zij zamelen geld in om hulp en ondersteuning... lees meer

Kristina is een zesjarig meisje in de Unterkarpaten, West-Oekraïne. Ze zit op de kleuterschool. Ze kan goed leren. ‘s Ochtends als ze op school komt, moet ze laarsjes uit... lees meer

Bij dit project ligt de focus op de Roma/zigeuners tieners en kinderen van de krottenwijken van Pata-Rât. Dit is het gebied bij de vuilnisbelt van Cluj-Napoca, de tweede stad... lees meer

Tijdens de jaarlijkse vakantiebijbelweken in Csonkapapi (Oekraïne) komen er ruim 600 kinderen naar Bijbelverhalen luisteren en spelletjes doen. Daarnaast leren ze hygiënische zaken aan: tanden poetsen, wassen, enz. Veel... lees meer

Wij geloven in de kracht van het evangelie en wij geloven in onderwijs. Het evangelie van Jezus Christus geeft kracht voor vandaag en hoop voor de toekomst. Het verandert... lees meer

Ina Dociu (78) woont in Boekarest en heeft haar hele leven gezorgd voor anderen. Mama Ina, zoals ze genoemd wordt door de mensen om haar heen, maakt dagelijks in... lees meer

In Velké Ludince in Slowakije is Éva Antala predikant. Daarnaast is zij als vrijwilliger werkzaam onder de gevangenen in de gevangenis van het nabije Želiezovce. Onder hen bevinden zich... lees meer

In de Oekraïense provincie Kárpátalja wonen ongeveer 75 meiden in een christelijk kindertehuis. De meiden die in het tehuis wonen, zijn afkomstig uit staatsweeshuizen of probleemgezinnen. Een aantal kinderen... lees meer