ANBI

Op deze pagina vindt u de (links naar) gegevens die door de belastingdienst zijn voorgeschreven voor ANBI instellingen om te publiceren op de website.

Officiële naam
Stichting Hulp Oost-Europa

Inschrijfnummer bij Kamer van Koophandel
KVK 41179675

RSIN-nummer/ANBI fiscaalnummer
0064.47.909

Adresgegevens
Postadres:
Postbus 455; 3770 AL Barneveld

Bezoekadres:
Veemweg 2; 3771 MT Barneveld

Telefoon: 0342 420 554
Email: info@hulpoosteuropa.nl
Website: www.hulpoosteuropa.nl

Doelstelling volgens de statuten
Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) ondersteunt verwante kerkelijke gemeenten en christelijke organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van pastoraat, diaconaat en apostolaat. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van Stichting Hulp Oost-Europa wordt gevormd door de volgende personen.

Beloningsbeleid:
Het bestuur en toezichthouders zijn niet bezoldigd. Er is een reiskostenvergoeding tegen 28 cent per kilometer.

De medewerkers:
Stichting Hulp Oost-Europa heeft vier personen in dienst (3,67 fte).

De arbeidsvoorwaarden van de PKN zijn van toepassing op de medewerkers.

De stichting heeft geen directeur. De leiding van het kantoor rust bij de bureaumanager.

Het actuele beleidsplan
In het Beleidsplan 2019 – 2024 staan de beleidsvoornemens van Hulp Oost-Europa voor genoemde periode geformuleerd. Klik hier voor het beleidsplan.

Jaarverslag
In het jaarverslag vindt u een verslag van de activiteiten die Hulp Oost-Europa het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. U treft hierin tevens de financiële verantwoording aan.

Klik hier voor het actuele (financiële) jaarverslag.

Bijbehorende downloads