Fonds steun gevolgen oorlog Oekraïne [901600]
Thema: Diaconaat

Land:  Oekraïne

Stichting HOE helpt kerken en christelijke organisaties in Oost-Europa die actief betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Om deze redenen is het ‘fonds steun gevolgen oorlog Oekraïne’ opgericht. We richten ons in eerste instantie op hulpverlening aan vluchtelingen in Slowakije, Hongarije, Roemenië en Moldavië en niet op directe noodhulp, omdat we geen contactpersonen of partners hebben in gebieden waar op dit moment oorlogshandelingen plaatsvinden.

NB. Waarom doet stichting HOE niet mee met het christelijk noodhulpcluster?

Stichting HOE wordt niet genoemd als organisatie die zich aangesloten heeft bij het christelijk noodhulpcluster. De reden is dat HOE geen projecten in het oorlogsgebied in Midden- en Oost-Oekraïne heeft. De projecten van HOE bevinden zich in het zuidwesten van Oekraïne, tegen de Hongaarse grens aan. Daar zijn geen aanvallen geweest. Er zijn geen slachtoffers te betreuren, al zorgt de vluchtelingenstroom voor nieuwe uitdagingen voor de kerken en christelijke organisaties daar. Het noodhulpcluster heeft veel ervaring bij directe hulpverlening tijdens oorlogen en rampen. Die ervaring heeft stichting HOE niet. Overigens is er contact met het noodhulpcluster en wordt er binnen het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE) gekeken hoe er samenwerkt kan worden in en voor Oekraïne. Uiteraard helpt HOE waar mogelijk en werven we voor hulp aan vluchtelingen via kerken en christelijke organisaties in de landen die grenzen aan Oekraïne. Uw bijdrage is welkom.

 

Financiering

(bijgewerkt tot en met 25 mei 2023)

€ 0,- € 25000,-