Comité van aanbeveling

Lid College van Bestuur van de Protestante Theologische Universiteit (PThU)

Dr. C.P. Boele

Overberg

Voormalig directeur Evangelische Hogeschool Amersfoort

Drs. E.J. van Dijk

Veenendaal

Missionair toeruster bij de IZB

Drs. K. van Meijeren

Ede

Predikant hersteld hervormde kerk

Ds. J.C. den Ouden

Sint Maartensdijk

Zelfstandig adviseur

Dr. S.D. Post

Gorinchem

Voorzitter college van bestuur Hogeschool Driestar Educatief Gouda

Drs. L.N. Rottier

Bodegraven

Algemeen Secretaris Gereformeerde Bond

Drs. P.J. Vergunst

Apeldoorn

Christelijk gereformeerd predikant; lid van het Deputaatschap Buitenlandse Kerken binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken

Ds. D. van der Zwaag

Siegerswoude-De Wilp