Sponsorproject gezinnen BER in Roemenië

In het oosten van Roemenië leven (grote) gezinnen onder armoedige omstandigheden, zeker in de afgelegen dorpjes, maar ook in de grote steden. Zij zijn in de problemen gekomen doordat de vader en/of moeder werkloos of ziek werd. In deze situatie is men aangewezen op een staatsuitkering die bij lange na niet voldoende is.

In dit sponsorprogramma worden vele gezinnen geholpen via evangelisten die hen bezoeken. Daar zijn deze gezinnen enorm mee geholpen. Het kan gaan om acute medische noden, acute geldzorgen m.b.t. voedsel, huur en andere eerste levensbehoeften. Er zijn echter veel meer gezinnen van wie wij horen via de evangelisten die hulp heel hard nodig hebben.

Helpt u mee? Al vanaf 5 euro per maand kunt u het leven van deze gezinnen veranderen!

Voor meer informatie of vragen over het project? Neem contact op met Simone Dina: simonedina@hulpoosteuropa.nl. Bellen kan ook: (0174) 21 24 13.