Erkend goed doel

Stichting Hulp Oost-Europa is sinds 1 juni 2004 houder van het CBF-keur. Per 1 juli 2016 mag de stichting zich ook ‘erkend goed doel’ noemen.

Het CBF beoordeelt op de volgende aspecten:

  • Missie en maatschappelijke waarde
  • Inzet van middelen
  • Activiteiten en organisatie
  • Doelrealisatie
  • Governance
  • Verantwoording
  • Betrekken belanghebbenden

Naast het CBF-keurmerk bestonden verschillende alternatieve keurmerken, waaronder het Keurmerk Goede Doelen. Deze worden allemaal vervangen door de nieuwe erkenning die voor de donateur en het publiek eenduidig en overzichtelijk is.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek. Voor vragen, informatie en een actuele lijst van beoordeelde goede doelen:

Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 0900-2025592 of kijk op www.cbf.nl.

In het kader van de overgang van het CBF keurmerk naar de nieuwe erkenningsregeling zijn op deze pagina enkele documenten als download beschikbaar:

Algemeen:

Integriteit medewerkers, bestuur en vrijwilligers:

Integriteit m.b.t. fondsenwerving:

Document m.b.t. vrijwilligers

ANBI

Stichting Hulp Oost-Europa heeft een ANBI-status. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer is: 0064.47.909. Uw gift kunt u dus aftrekken van de inkomstenbelasting.