Integriteit, protocollen en gedragscodes

In ons integriteitsbeleid richten we ons op de interne organisatie (werkgevers en werknemers), de vele betrokken vrijwilligers, de donateurs en op de samenwerking met (partner)organisaties in de landen waar we werken. Het beleid richt zich op het voorkomen van integriteitsschendingen en hoe te handelen als grenzen overschreden worden. De volgende documenten zijn daarvoor ontwikkeld:

Integriteit donateurs en belangstellenden m.b.t. het werk van HOE:

Integriteit medewerkers, bestuur en vrijwilligers:

Fraudeprotocol