Zondagsscholenactie ‘Zaaien in de zomer’

De zomervakantie voor kinderen in Oost-Europa duurt drie maanden. Dit zijn voor de kinderen lange maanden. Veel kinderen in bijvoorbeeld Oekraïne en Roemenië gaan nooit op vakantie, omdat er geen geld voor is. Hele dagen hangen ze thuis rond en doen ze niets.

Voor kinderen in Oost-Europa is de zomervakantie dan ook geen leuke periode. De meeste kinderen zijn nog nooit buiten hun eigen dorp of stadje geweest, laat staan op vakantie. De kinderevangelisatiekampen zijn dan ook een welkome invulling van de vakantie.

De kinderen van de Hervormde Zondagsscholenbond gaan in het seizoen 2022-2023 geld inzamelen om de kinderevangelisatiekampen mogelijk te maken voor arme kinderen om ze zo een onvergetelijk week te bezorgen.

Het eerste doel van het kamp is om kinderen te vertellen over de Heere Jezus. Het tweede doel is om kinderen even kind te laten zijn. Ze mogen de problemen van thuis vergeten. Ze mogen genieten van de aandacht die ze krijgen. Ze mogen genieten van de warme maaltijden die er zijn (voor een aantal kinderen is een warme maaltijd een uitzondering). De kinderen zullen zeker terugkijken op een onvergetelijke tijd.

Waarom vindt HOE het van belang om toerustingswerk onder jeugd mogelijk te maken? Kinderen vertellen over God en Zijn belofte voor de wereld en ontmoeting tussen de kinderen mogelijk maken is een enorme bemoediging voor hen. De twinkeling in de ogen van kinderen die horen en vertellen over Jezus is onbetaalbaar.

“Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.” Handelingen 2: 39

Helpt uw zondagsschool mee om deze kinderen een onvergetelijke kampweek te geven?

Er is materiaal ontwikkeld om de actie te ondersteunen: