Eigen inkomsten HOE 13,5 procent hoger dan begroot

3 juni 2016 - Thema: | Herbert van Daalen

De eigen inkomsten van stichting Hulp Oost-Europa in 2015 zijn met 13,5 procent gestegen ten opzichte van de begroting. In totaal kwam er in 2015 1.193.891 euro eigen inkomsten binnen. Er is van elke ontvangen honderd euro een bedrag van 89,80 euro besteed aan de doelstellingen. Dat staat in het jaarverslag 2015 van de stichting.

Bijzonder was dit jaar een gezamenlijke actie van de GZB, Verre Naasten, Deputaten diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken, stichting Gave en stichting Hulp Oost-Europa voor noodhulp vluchtelingen. De actie leverde in 2015 bijna € 770.000 op. Hiervan was ruim 193.000 euro bestemd voor projecten van de stichting.

In 2015 zette de trend van jaarlijkse dalingen bij de algemene giften helaas door. Mede door de eigen actie, naast de gezamenlijke, voor de noodhulp vluchtelingen (41.000 euro) zijn de bestemde giften in 2015 hoger dan begroot. Bovendien daalde in 2015 de omvang van de goederen in natura eens niet maar steeg juist (met 67.000 euro) doordat veel computers, veel waspoeder en nieuwe, professionele keukenapparatuur naar Oost–Europa werd getransporteerd. Daardoor kon de verstrekte steun flink stijgen, ook al omdat 65.000 euro uit de overige reserve beschikbaar werd gesteld.

Het percentage eigen kosten fondsenwerving was 9,7 (CBF-norm: 25%). Het percentage kosten voor administratie en beheer was 5,5 (bestuursnorm: 10%).

Ontwikkelingen

Moldavië als nieuw werkgebied zal, na de eerste positieve ervaringen in 2015, verder worden verkend en er zullen naar verwachting concrete keuzes voor projecten gemaakt worden. Binnen de werkgebieden van HOE blijft Oekraïne een grote zorg. De sociale, politieke en economisch situatie is zorgwekkend en een keer ten goede lijkt op korte termijn niet te verwachten. In Zuidwest Roemenië ligt de nadruk op het overnemen en verder uitbouwen van het evangelisatiewerk in de regio Oltenia.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

22 juni 2022
Thema:

De Baptisten Unie in Moldavië organiseerde van 30 mei tot 3 juni een zomerkamp voor vluchtelingenkinderen. Er kwamen zo’n 120 kinderen op af. Het thema was ‘Gezin, de hoeksteen van de samenleving’. Lees meer

21 juni 2022
Thema:

Ion Miron van de baptistenkerk in Moldavië stuurde een update van de werkzaamheden bij vijf nieuwe opvanglocaties voor kinderen en ouderen. De bouw van de opvanglocaties is financieel mogelijk gemaakt door een RD-actie die in 2019 werd gehouden: Stefan... Lees meer

16 juni 2022