Ik geef al jaren voor het werk van Hulp Oost-Europa. Maar omdat ik een goed salaris en veel spaargeld heb, kom ik niet boven de drempel voor belastingaftrek uit. Is daar een oplossing voor?

Sinds 2014 kunt u op de site van de Belastingdienst een overeenkomst periodieke gift vinden. Als u dit formulier invult en opstuurt naar Hulp Oost-Europa kunt u uw hele gift aftrekken. Dan is er dus geen minimumbedrag waaraan uw gift moet voldoen. U legt zich vast voor minstens vijf jaar, maar u mag in de overeenkomst opnemen dat u kunt stoppen met uw gift als u werkloos wordt. De giften stoppen sowieso als u overlijdt. Het is dus geen verplichting die op uw erfgenamen overgaat.