Is stichting HOE (Hulp Oost-Europa) een erkend doel bij het CBF?

Stichting Hulp Oost-Europa is sinds 6 september 2004 houder van het CBF-keur. Sinds 2016 bestaat het keurmerk niet meer. HOE is een erkend doel. Dit betekent dat onze stichting voldoet aan strenge toetsingen op het gebied van bestuur, beleid, fondsenwerving, besteding en verslaggeving. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek.