Hoop en hart voor Oost-Europa

11 juli 2022 -  | Allard Selles

Hart voor Oost-Europa kenmerkt het jaar 2021. Dankbaar zijn we dat in 2021 de inkomsten toenamen. Deze groei is voornamelijk te danken aan uw betrokkenheid en (financiële) steun.

2021 was een jaar dat opnieuw in het teken stond van de coronapandemie. Projecten en activiteiten die anders liepen en diaconale jongerenreizen die niet door konden gaan. Er vonden enkele fysieke werkbezoeken naar Oost-Europa plaats. Anderzijds zochten we naar andere contactmomenten door digitale ontmoetingen. Ontmoetingen die door onze partners in Oost-Europa en u als donateur als bemoedigend en constructief werden ervaren. Iets waar we dankbaar voor zijn, al blijft een live-ontmoeting meer de plek voor ontmoeting en verbinding.

Het coronavirus had z’n impact in Nederland en Oost-Europa en beperkte in mogelijkheden, maar we hebben veel mensen kunnen helpen. Dit is samen met de partner vormgegeven vanuit onze kernwaarden barmhartigheid, gedeeld geloof en relaties om mensen te helpen in hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid. Daarnaast blijven we investeren in de relatie, versterking van de kwaliteit én manier van werken van de partnerorganisaties, om zo de kwaliteit van de hulpverlening op een hoog pijl te houden.

De oorlog in Oekraïne trekt z’n diepe sporen, de impact is enorm. Deze oorlog laat ons zien hoe belangrijk goede hulpverlening en samenwerking met partners en Nederlandse organisaties nodig is. De consequenties van deze oorlog is voor Oekraïne en omliggende landen erg onzeker. De toekomst is onzeker, maar voor wie gelooft in de God van Bijbel is er een Toekomst vol van Hoop.

Vanuit deze Hoop en het perspectief op Christus willen we kwalitatief goede hulp blijven geven en geloof blijven delen, want dat maakt het verschil! De verhalen uit Oost-Europa mogen ons vertrouwen en verwachting geven dat onze God ook in 2022 zal doen wat Hij in 2021 deed. Met dat verlangen gaan we op weg en dit kan dankzij gebed en financiële steun van onze betrokken achterban. Gebed en hoop is blijvend nodig, want het werk van Hulp Oost-Europa zal de komende tijd van groot belang blijven.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

28 februari 2024

Geloof delen verandert levens! Alleen God kan iemands leven veranderen én zet daar vaak Zijn kinderen voor in. Ons verlangen is om in Oost-Europa samen met de plaatselijke kerk het geloof te delen en te bouwen aan Gods Koninkrijk.... Lees meer

13 februari 2024

Welke acties doen we voor de ouderen van het Pentru Bunica sponsorprogramma? De ouderen ontvingen van de sponsors uit Nederland een mooi pakketje met warme kleding, een stukje zeep, tandpasta en nog wat andere cadeautjes. De pakketjes zijn uitgedeeld... Lees meer

26 januari 2024
Thema:

Stichting HOE zoekt een kantoorvrijwilliger die administratieve werkzaamheden op kantoor of thuis uitvoert voor een halve dag of twee dagdelen in de week. Voor meer informatie over deze functie, neem contact op per mail met bureaumanager Allard Selles aselles@stichtinghoe.nl of telefonisch... Lees meer