Fonds Onderwijs Romakinderen Servië [12.90.60]

Aleksandar Subotin is evangelist onder de Roma in Servië. Graag ondersteunt hij, met een onderwijsteam, de huiswerkbegeleiding van Roma kinderen, na schooltijd. In Servië hebben de kinderen namelijk altijd huiswerk na schooltijd. In de vaak armoedige huisjes/krotten, waarin hele families leven, is er meestal geen gelegenheid voor de kinderen om met hun schoolwerk bezig te zijn. Ook is er vaak gebrek aan goede voeding. Aleksandar en zijn team zorgen voor een maaltijd, opvang en begeleiding.