Meeleven

11 april 2017 -  | Nelleke Ten Kortenaar - Stam

Opnieuw is er rouw en verdriet gekomen bij Gert Wim en Jannie Stoffer. Nu door het overlijden van Gert Wim’s vader, die in de leeftijd van 88 overleed op 3 april jl., nog geen 2 maanden na het overlijden van zijn vrouw. We condoleren ook vanaf deze plaats Gert Wim en Jannie en de verdere familie. Van harte Gods zegen toegewenst in deze moeilijke dagen en voor de toekomst. Weet dat de Heere goed en groot is! Ps. 27 : 6 berijmd.

Nelleke ten Kortenaar
coördinator vrijwilligers


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

22 juni 2022
Thema:

De Baptisten Unie in Moldavië organiseerde van 30 mei tot 3 juni een zomerkamp voor vluchtelingenkinderen. Er kwamen zo’n 120 kinderen op af. Het thema was ‘Gezin, de hoeksteen van de samenleving’. Lees meer

21 juni 2022
Thema:

Ion Miron van de baptistenkerk in Moldavië stuurde een update van de werkzaamheden bij vijf nieuwe opvanglocaties voor kinderen en ouderen. De bouw van de opvanglocaties is financieel mogelijk gemaakt door een RD-actie die in 2019 werd gehouden: Stefan... Lees meer

16 juni 2022