“Onze missie: Jezus verkondigen door zieke kinderen te helpen”

15 mei 2014 - Thema: | Herbert van Daalen

“Het is onze opdracht kinderen te genezen en ze bij Jezus te brengen.” Dat zegt ds. János Bencze (48), verantwoordelijk voor het diaconale werk in kinderziekenhuis Bethesda in Budapest (Hongarije). “Dit is het enige christelijke kinderziekenhuis in Oost-Europa. We verlenen jaarlijks aan 100.000 kinderen zorg. Het is onze missie Jezus te verkondigen door zieke kinderen te helpen en waar mogelijk het Woord van God door te geven.”

In de directiekamer van het ziekenhuis hangt een tekening van de Hongaarse kunstenaar András Simon. Hij tekende in één lijn het verhaal van de vier vrienden die hun zieke vriend brengen bij Jezus. De gezichten van de vrienden zijn onherkenbaar. “Zij zijn het beeld van alle medewerkers hier. We zijn een geneesgemeenschap die de zieke kinderen tot Jezus brengen.”

Het ziekenhuis bestaat bijna 150 jaar. De instelling valt onder verantwoordelijkheid van de Hongaarse Hervormde Kerk. Bethesda is gespecialiseerd in hulpverlening aan kinderen met epilepsie, brandwondenzorg en zorg aan kinderen met gedragsproblemen. Er zijn 160 bedden. “We krijgen kinderen uit het hele land en zelfs uit de Hongaarssprekende gebieden in de landen rondom Hongarije”.

De Hongaarse zorgverzekeraar vergoedt de behandelingen in het kinderziekenhuis. “Helaas kunnen we daarmee maar 70 procent van de kosten dekken. De Hervormde Kerk draagt 10 procent bij en een stichting die gelieerd is aan het ziekenhuis werft fondsen die jaarlijks 10 procent van de kosten dekken. Wij hebben elk jaar grote moeite om het gat te dichten.”

De predikant van het ziekenhuis is blij met de bijdrage van 2.000 euro die hij van Stichting Hulp Oost-Europa krijgt. “We hebben hier een diaconaal fonds waaruit de kosten worden vergoed voor opvang van ouders van de kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. We betalen de reiskosten, het eten en de overnachtingen. Als kinderen overlijden, dragen we bij aan de begrafeniskosten. Dit komt ongeveer 10 keer per jaar voor. Een begrafenis kost in Hongarije tussen de 600 en 1.200 euro. Dat is twee keer een gemiddelde maandsalaris. U begrijpt dat deze hulp zeer gewaardeerd wordt.”


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

17 mei 2023

Het blad Örömhír (= Blijde Boodschap) is een christelijk jeugdblad met Bijbelvertellingen, christelijke verhalen, tekeningen en puzzels. Vanaf 2023 wordt materiaal ook online aangeboden. Een trend die aansluit bij de leeftijdsgroep van zondagschoolkinderen (9-14 jaar). Örömhír wordt ook gebruikt... Lees meer

5 mei 2023
Thema:

Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor kinderen van ouders zonder scholing? Kinderen die alleen met speciale voorbereiding op de basisschool kunnen starten. Enthousiast om samen te werken met andere vrijwilligers, om te reizen en heb je interesse voor... Lees meer

5 mei 2023

Partner Sándor-Zsolt Szabó, directeur van Cristian Endor uit Oradea (Roemenië) bedankt alle giftgevers voor het financieel mogelijk maken van het zomerkamp in 2022. De wens is om in 2023 opnieuw een zomerkamp te organiseren voor kwetsbare kinderen. Dit geeft... Lees meer