Diaconaat Samuelhuis Misca (223013)
Thema: Diaconaat

Land:  Roemenië

Het Samuelhuis is een internaat in het dorpje Misca in Roemenië waar sinds 2003 van zondagmiddag tot en met vrijdagmiddag ongeveer vijftien kinderen uit achtergestelde, arme, probleemgezinnen uit de regio worden opgevangen. Vaak kennen de kinderen weinig discipline, regels en liefde en ontberen ze thuis de ‘normale’ dingen zoals eten en een goede hygiëne. Deze kinderen eten en slapen in het tehuis en gaan overdag naar school. In de middag krijgen ze huiswerkbegeleiding van twee jufs. De kinderen worden ook christelijk onderwijs bijgebracht door samen uit de Bijbel te lezen, te bidden, God te betrekken bij de dagelijkse bezigheden.

In de weekenden gaan de kinderen naar huis, om zo de band met de ouder(s)/broers/zussen niet te verliezen. Daarnaast hopen de initiatiefnemers Lali en Csilla Bertalan dat de kinderen dat wat zij in het Samuelhuis leren ook thuis weer doorgeven.

Naast de zorg voor de kinderen die in het internaat verblijven, komen er ook dagelijks kinderen uit het dorp naar het Samuelhuis. Zij krijgen een warme maaltijd en huiswerkbegeleiding. Ook  worden er vanuit het Samuelhuis maaltijden verstrekt aan ouderen in Misca en omliggende dorpen.

In al het werk wat het team van het Samuelhuis mag verrichten verwachten ze de hulp van God. Zo ook financieel. Het is elke maand weer lastig om alle rekeningen te betalen en de zorg te kunnen blijven geven aan de kinderen Stichting HOE wil graag helpen. Daarom ondersteunen we het Samuelhuis met hulp voor voedsel, kleding en hout voor de kachel.

Wilt u met ons meebidden voor wijsheid, kracht en liefde voor de kinderen en het personeel? En wilt u financieel helpen zodat de kinderen kunnen ontvangen wat ze nodig hebben?

 

Financiering

(bijgewerkt tot en met 26 mei 2023)

€ 0,- € 14250,-