Gezinssponsoring in Roemenië

Thema: Diaconaat

Land:  Roemenië

In Roemenië leven vele (grote) gezinnen onder armoedige omstandigheden, zeker in de afgelegen dorpjes, maar ook in de grote steden. Zij zijn in de problemen gekomen doordat vader en/of moeder werkloos of ziek werd. In deze situatie is men aangewezen op een staatsuitkering die bij lange na niet voldoende is. Vaak moet er veel bijbetaald worden voor medicijnen of behandelingen. In dit programma zijn circa honderd gezinnen opgenomen die maandelijks financiële steun ontvangen. Daar zijn deze gezinnen heel erg mee geholpen. Er zijn echter veel meer gezinnen die uw hulp heel hard nodig hebben. Helpt u, help jij mee.

Hieronder vindt u een link om een folder te downloaden.

Voor meer informatie of vragen over de adoptiegezinnen? Neem contact op met Simone Dina: simonedina@hulpoosteuropa.nl. Bellen kan ook: (0174) 21 24 13.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 1 juni 2020)

€ 0,- € 23000,-

Bijbehorende downloads

Gerelateerde projecten

Thema: Diaconaat

Er zijn in Oost-Europa ontzettend veel kinderen die onder moeilijke omstandigheden leven. We ondersteunen bijvoorbeeld kinderen in een kindertehuis in Oekraïne en kinderen in de naschoolse opvang in Moldavië.... lees meer