Studieboeken en kerkbibliotheken [42.20.11]
Thema: Gemeenteopbouw

Land: 

In Oost-Europa is in samenwerking met uitgeverij Koinónia een project gestart om Roemeense en Oekraïense minder draagkrachtige predikanten, voorgangers en studenten theologie te voorzien van de nodige studieboeken. Daarnaast ondersteunt stichting HOE de opzet van bibliotheken en boekentafels in kerkelijke gemeenten.

Het stimuleren en ondersteunen van geloofsopbouwsopbouwprojecten is een van de doelstellingen van stichting HOE. HOE wil dan ook projecten die vallen onder dit thema graag ondersteunen. Het beschikbaar stellen van (theologische) boeken is er daar een van.

Theologische boeken

Minder draagkrachtige predikanten, voorgangers en theologische studenten kunnen een pakket boeken samenstellen ter waarde van 110 euro. De aanvragers uit Roemenië krijgen 50 procent korting en de aanvragers uit Oekraïne krijgen de boeken gratis.

Kerkbibliotheken/boekentafels

HOE stimuleert gemeenten om achterin de kerk een bibliotheek/boekentafel te installeren. Het is bekend dat in de gemeenten waar voorgangers het lezen van christelijke boeken stimuleren, meer gelezen wordt. Ook blijkt in de praktijk dat als de voorganger in zijn preek verwijst naar boeken dat hij/zij erbij kan zeggen dat die achterin de kerk of in de hal liggen.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 25 mei 2023)

€ 0,- € 1250,-