Te gast in verschillende Slowaakse gemeenten

24 april 2022 - Thema: | Administrator HOE

‘…met alle heiligen…’

“Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel volheid van God.” Efeze 3:18-19

Vandaag (24 april) waren we te gast in de verschillende gemeenten van de RCCS (Reformed Christian Church of Slovakia). Elke Nederlandse predikant ging samen met een Slowaakse/Hongaars sprekende predikant voor in de dienst.

Een bijzondere gelegenheid om iets te ervaren van de verbondenheid in Christus. De Geest van de opgestane Christus verbindt ons aan elkaar.

Zelf mocht ik (ds. Arie de Wit) voorgaan in de gemeente van ds. Molnár Árpád in Szepsi (Moldava). In aansluiting op het thema van de conferentie (Follow Me) stonden we stil bij de oproep die Paulus doet om het evangelie te delen (Kolossenzen 4:2-6). In het delen van het evangelie gaan gebed en een getuigende levenshouding hand in hand. Het was mooi om na de dienst met elkaar door te praten over dit onderwerp.

In de onderlinge gesprekken rondom de diensten, maar ook op de conferentie is er veel wat herkenbaar is. In de missionaire opdracht voor de kerk om het evangelie te delen, maar ook in de uitdagingen die het kerk-zijn met zich meebrengen tijdens en na COVID periode.

Na deze zondag komt het einde van de conferentie in zicht en kijken we als groep ook terug op wat we hiervan meenemen:

  • Het is bijzonder om te zien een relatief kleine en kwetsbare kerk (RCCS) zich inzet voor de hulp aan Oekraïense vluchtelingen.
  • De aanwezigheid en het voorgaan in de kerkdiensten werd ervaren als een bijzonder moment voor ons als Nederlandse predikanten, maar werd ook door de gemeenteleden als bemoedigd ervaren.
  • De ontmoetingen met de leden van de RCCS maakt dat wij als Nederlanders, maar ook de partner(s) in de spiegel kijken hoe wij elkaars kerkelijk leven bekijken en ons daar een mening over vormen.
  • Daarnaast spraken we ook met elkaar over de vraag over wat  het betekent om je identiteit in Christus te hebben in relatie tot nationaliteit/etniciteit.
  • Het was een weldaad om de gastvrijheid van de lokale kerken en het organiserend comité te ervaren.
  • Tijdens de conferentie en de ontmoetingen er omheen hebben we genoten van de onderlinge gesprekken als deelnemers.
  • HOE, GZB, RCCS geweldig gedaan! Voor herhaling vatbaar. Volgende keer in Nederland?!

Ds. Arie de Wit


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

17 mei 2023

Het blad Örömhír (= Blijde Boodschap) is een christelijk jeugdblad met Bijbelvertellingen, christelijke verhalen, tekeningen en puzzels. Vanaf 2023 wordt materiaal ook online aangeboden. Een trend die aansluit bij de leeftijdsgroep van zondagschoolkinderen (9-14 jaar). Örömhír wordt ook gebruikt... Lees meer

5 mei 2023
Thema:

Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor kinderen van ouders zonder scholing? Kinderen die alleen met speciale voorbereiding op de basisschool kunnen starten. Enthousiast om samen te werken met andere vrijwilligers, om te reizen en heb je interesse voor... Lees meer

5 mei 2023

Partner Sándor-Zsolt Szabó, directeur van Cristian Endor uit Oradea (Roemenië) bedankt alle giftgevers voor het financieel mogelijk maken van het zomerkamp in 2022. De wens is om in 2023 opnieuw een zomerkamp te organiseren voor kwetsbare kinderen. Dit geeft... Lees meer