Dag 3 – Zondag in Budapest

12 februari 2017 - Thema: | Herbert van Daalen

Zondagmorgen 9 uur. Het is koud in hartje Budapest. De schoonmakers verwijderen het afval van de afgelopen nacht van de trappen die naar het metrostation leiden. Terwijl mensen een broodje scoren bij een kiosk ligt een tiental daklozen in geïmproviseerde bedden langs de muren. Ze hebben de nacht erop zitten. Even een warme plek voordat ze weer de koude straat op gaan.

We lopen naar de ingang van een oude bioscoop aan de Erzsébet krt. 13. Daar komt zondags de christengemeente Golgota samen. Er zijn vier diensten. We kiezen voor de dienst van 10.00 uur. We zoeken de zaal op waar vroeger de helden op het witte doek waren te zien. De band speelt en zingt worshipsongs. De gemeente zingt mee. De melodieën zijn bekend, maar meezingen is lastig. Zo nu en dan staan Engelse teksten op het scherm. We ervaren Gods nabijheid.

Na het zingen neemt voorganger Phil Metzger. Hij preekt (gelukkig in het Engels) over Hebreeën 10: 19-25. De boodschap is: Hou vast aan het geloof in Christus. Hij moet in je wonen. Zet je niet af tegen de boze wereld, maar houdt vast aan het geloof. Laat zien dat je anders bent. Wees een welriekende geur van Christus. Maak anderen jaloers. Wees een christen in je daden. Maar kijk ook als christenen naar elkaar om. We zijn lid van de meest vreemde familie en toch hebben we elkaar in Christus lief en kijken we naar elkaar om. We hebben elkaar nodig.

De dienst is afgelopen. We drinken koffie in de foyer van de bioscoop. Buiten raast een tram. Auto’s wachten bij het verkeerslicht. Taxi’s rijden af en aan. Gemeentewerkers dichten gaten met heet asfalt. Zondag in Budapest. De rust is schijnbaar ver te zoeken. Deze dag is dezelfde als de andere dagen.

We lopen de trappen op naar de Szent István Bazilika (Sint-Stefanusbasiliek). In de kerk is het stil. Er lopen mensen rond. Anderen zitten op stoelen. De grootste kerk van Budapest is een oase in het drukke centrum. We laten de pracht en praal op ons inwerken. Er staat een gebed op een papier bij een beeld van een heilige die veel heeft betekent voor anderen. De laatst zin blijft haken. “Heer leer ons dienstbaar te zijn, om Jezus’ wil.”

We moeten denken aan de daklozen die we deze morgen zagen liggen in de hal bij de metro. We moeten denken aan de preek van Phil. Wees christen in je daden. We hebben onze les in ieder geval gehad… De theorie dan…


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

17 mei 2023

Het blad Örömhír (= Blijde Boodschap) is een christelijk jeugdblad met Bijbelvertellingen, christelijke verhalen, tekeningen en puzzels. Vanaf 2023 wordt materiaal ook online aangeboden. Een trend die aansluit bij de leeftijdsgroep van zondagschoolkinderen (9-14 jaar). Örömhír wordt ook gebruikt... Lees meer

5 mei 2023
Thema:

Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor kinderen van ouders zonder scholing? Kinderen die alleen met speciale voorbereiding op de basisschool kunnen starten. Enthousiast om samen te werken met andere vrijwilligers, om te reizen en heb je interesse voor... Lees meer

5 mei 2023

Partner Sándor-Zsolt Szabó, directeur van Cristian Endor uit Oradea (Roemenië) bedankt alle giftgevers voor het financieel mogelijk maken van het zomerkamp in 2022. De wens is om in 2023 opnieuw een zomerkamp te organiseren voor kwetsbare kinderen. Dit geeft... Lees meer