Bordspel – evangelisatie

Informatie evangelisatiewerk in Oost-Europa

Wist je dat een evangelist in Roemenië een Ichthus-visje op zijn fiets heeft geschilderd? Op deze manier hoopt hij dat mensen hem erop aanspreken zodat hij meer kan vertellen over het Ichthus-visje.

Ichthus is een Oudgrieks woord dat in het christendom een belangrijke symbolische waarde heeft gekregen, omdat de vroege christenen hier een Bijbelse boodschap in zagen. Het ichthus-teken lijkt op een vis (omdat Ichthus letterlijk 'vis' betekende) en staat voor de doop, maar ook voor de bijzondere visvangst in Lukas 5: 1-11. Ichthus (ἰχθύς) is een acroniem (iedere letter is een afkorting van een woord). Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods zoon, (en / de) Redder.

Meer informatie over gedeeld geloof.

Bekijk het filmpje over gevangenisevangelisatie in Roemenië:

Meer informatie over gedeeld geloof.

Evangelisten in Oost-Europa proberen het evangelie bekend te maken in onder andere Romagemeenschappen. Roma leven vaak in sociaal slechte omstandigheden. Dat heeft gevolgen. Criminaliteit komt vaak voor. Mensen bedelen om aan eten te komen. Als God een plek in hun leven krijgt, veranderen vaak de omstandigheden in positieve zin. Daarom vinden we het belangrijk om evangelisten te ondersteunen, zodat ze voldoende tijd kunnen vinden om het evangelie te verkondigen.

Meer informatie over gedeeld geloof.