Gedeeld geloof [904492]
Thema: Gemeenteopbouw

Land:  Diverse landen

HOE wil graag gemeenteopbouw in Oost-Europa stimuleren. God werkt in deze wereld door Zijn Geest. Zijn gemeente wordt daarbij ingeschakeld, zowel hier als in Oost-Europa. Wij mogen christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen bij het opzetten van activiteiten en projecten. In afhankelijkheid van Hem geven we daaraan gestalte door in middelen en kennis te faciliteren.

Onze vrijwilligers hebben regelmatig contact met broeders en zusters in Oost-Europa. Vanuit de plaatselijke christelijke gemeenten worden we gevraagd mee te denken en te bidden.

Er is veel vraag naar vorming en toerusting van gemeenteleden, van voorgangers, van jeugd en jongeren. Allereerst vragen wij daarom uw gebed ter ondersteuning van dit geestelijke werk. Graag willen we daarnaast ook praktische handvatten geven om vorming en toerusting mogelijk te maken. HOE ondersteunt:

  • Evangelisatieweken voor jeugd en jongeren
  • Conferenties voor voorgangers
  • Uitgave van (kinder)bijbels
  • Uitgave van christelijk kinderblad
  • Uitgave Pools kerkblad
  • Evangelisatiewerk onder Roma
  • Evangelisten in Roemenië en Servië
  • Catecheseproject voor Hongaarstalige gemeenten
  • Kinderbibliotheken

Via www.hoehelpt.nl/gedeeldgeloof kunt u concrete onderdelen van het vormings- en toerustingswerk ondersteunen. Een algemene bijdrage aan dit werk kan via de knop rechtsboven deze pagina.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 31 december 2020)

€ 0,- € 10000,-

Gerelateerde projecten

Thema: Gemeenteopbouw

Omdat kinderen de toekomst hebben en zijn, ondersteunt HOE (Hulp Oost-Europa) kinderwerk in Oost-Europa. Ook onze contactpersonen schenken op vele manieren aandacht aan kinderen, zowel op geestelijk als materieel... lees meer

Thema: Gemeenteopbouw

Tijdens de jaarlijkse vakantiebijbelweken in Csonkapapi (Oekraïne) komen er ruim 600 kinderen naar Bijbelverhalen luisteren en spelletjes doen. Daarnaast leren ze hygiënische zaken aan: tanden poetsen, wassen, enz. Veel... lees meer

Thema: Gemeenteopbouw

Het protestantisme in Polen is uiterst beperkt van omvang. We ondersteunen de uitgave van een kerkblad van een protestants kerkgenootschap dat bestaat uit ca. 35 gemeenten die naar onze... lees meer

Thema: Gemeenteopbouw

Voice of the Gospel in Polen is een interkerkelijke christelijke non-profit ministerie opgericht door de Poolse protestantse kerken en de christelijke radio-organisatie Good News Broadcasting Verenigd Koninkrijk. “We willen via... lees meer

Thema: Gemeenteopbouw

Toerusting van gemeenten en het opzetten van missionaire activiteiten in Oost-Europa zijn speerpunten van het werk van Stichting Hulp Oost-Europa. In Roemenië West ondersteunt de stichting diverse projecten: Ziekenhuispastoraat... lees meer

Thema: Gemeenteopbouw

Roemenië Zuid is een nieuw gebied voor Hulp Oost-Europa. We willen ons daar gaan richten op toerusting van christelijk gemeenten en het stimuleren van missionair werk. Deze activiteiten kunnen... lees meer

Thema: Gemeenteopbouw

De BER heeft in Oltenia drie missiewerkers: Aurel Bazavan, Ion Coler en Titu Corstenoiu. Ze leiden de plaatselijke gemeenten, houden Bijbelstudies, doen missiewerk, kinderevangelisatie en diaconaat. De missiewerkers vallen... lees meer

Thema: Gemeenteopbouw

In Zuid-Roemenië ontstaan door missionair werk nieuwe, kleine evangelische gemeenten. Deze gemeenten komen samen in huisjes of zaaltjes. Door groei worden deze ruimten te klein en is er behoefte... lees meer

Thema: Gemeenteopbouw

Evangelisten van de Biserica Evanghelica Romania (BER) heeft inmiddels in vele dorpen en steden in zuid-oost Roemenië kerken opgezet, waar christenen wekelijks samenkomen. De evangelisten die betrokken zijn bij deze... lees meer

Thema: Gemeenteopbouw

De evangelisten van de BER bezoeken regelmatig 19 gevangenissen in Roemenië. Evangelist Coteanu Traian is de man die de gehele coördinatie van dit werk uitvoert. Hij is 60 jaar,... lees meer

Thema: Gemeenteopbouw

Onder de evangelisten van de Evangelische Kerk in Roemenië (BER = Biserica Evanghelica Romania) is er dringend behoefte aan geestelijke lectuur. Vaak hebben zij naast de Bijbel geen andere... lees meer

Thema: Gemeenteopbouw

Bernadett is acht jaar oud. Ze woont in een klein dorpje in Roemenië. Ze gaat naar de plaatselijke openbare school, want een christelijke is er niet. Dat vinden haar... lees meer

Thema: Gemeenteopbouw

Stichting Hulp Oost-Europa is in 2007 begonnen met het opzetten van kinderbibliotheken in Oost-Europa. De kinderboeken zijn bestemd voor kinderen tussen 4 en 13 jaar. Het doel is jaarlijks... lees meer

Thema: Gemeenteopbouw

In samenwerking met een uitgeverij in Roemenië geven we jaarlijks Roemeenstalige miniboekjes met tekeningen van Kees de Kort uit. Het Nederlands Bijbelgenootschap, die in het verleden in Nederland een serie boekjes uitgaf met de... lees meer

Thema: Gemeenteopbouw

Stichting Hulp Oost-Europa is samen met Hongaarse voorgangers en ouderlingen bezig te onderzoeken naar mogelijkheden om Hongaarstalige catechesemateriaal te ontwikkelen. Op dit moment is er geen methode voor gemeenten... lees meer