Gemeenteopbouwprojecten

Wat ging goed:

In maart 2016 organiseert HOE in Hongarije een conferentie om samen met Hongaars sprekende predikanten en hoogleraren na te denken over catechetisch onderwijs, gericht op het kind. Bureaumanager van HOE, Adré Lichtendonk, en ds. Arie de Winter vanuit de HGJB bezoeken deze conferentie. In het najaar is er opnieuw in Hongarije een vervolg op deze conferentie en wordt er met 27 deelnemers gesproken over de modernisering van het kerkelijk catechisatieonderwijs. Vanuit HOE is ds. Laurens Jan Vogelaar aanwezig, namens de HGJB ds. Bernard van Vreeswijk.

Evangelist van de Roemeens Evangelische Kerk (BER) Traian Coteanu in Roemenië krijgt ondersteuning om te evangeliseren onder gedetineerden. Hij geeft ook nazorg aan ex-gedetineerden en verleent zorg aan families van gedetineerden. Hij ontvangt maandelijks geld om te helpen als hij grote nood tegenkom.

Vrijwilliger Wout van de Water introduceert in juni 2016 de Emmauscursus aan Hongaarstalige predikanten uit Slowakije. De cursus is enkele jaren geleden vertaald in het Hongaars en de bedoeling is dat de cursus ook in Slowakije gebruikt zal worden bij het missionaire werk.

Prof dr. Wim Verboom uit Harderwijk geeft begin oktober 2016 vier colleges over de Heidelbergse Catechismus aan de theologische faculteit van de János Sellye universiteit van Komarno in Slowakije. De lezingen komen tot stand dankzij de samenwerking tussen de decaan van de faculteit, dr. Attila Lévai en HOE. Vanaf de oprichting van de faculteit in 1994 is HOE betrokken bij het instituut. De colleges van Verboom worden bijgewoond door studenten, maar ook door predikanten uit de omgeving van Komarno. De toehoorders vinden de colleges “gefundeerd en een verrijking van hun theologische horizon”.

Een vijftiental Hongaarse predikanten en kerkelijk werkers bezoekt begin november 2016 Nederland op uitnodiging van de Gereformeerde Bond en HOE. Tijdens de zogenaamde Matraházaconferentie wordt er stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen in de kerken van Hongarije en Nederland. Ook wordt gesproken over het thema ‘Geestelijke leiding vandaag’ en ‘Vreemdelingschap’. De groep Hongaarse en Nederlandse predikanten gaan op werkbezoek in Amsterdam, waar ze de Noorderkerk en de organisatie Het Scharlaken Koord bezoeken. Zondags gaan zeven Hongaarse predikanten in diverse Nederlandse gemeenten voor.

In Hinova (Roemenië) is de gemeente behuisd in een vervallen gebouw met geen sanitaire voorzieningen ook de veiligheid is niet gewaarborgd. Bij evangelist Aurel leefde het verlangen voor een echt kerkgebouw, waar de kerkdiensten gehouden kunnen worden maar ook het kinderwerk kan gebeuren. In 2016 is er een stuk grond is aangekocht voor de bouw van een kerkje. De aankoop kan worden gedaan omdat de opgeheven werkgroep Oltenia in Waarder het geld heeft overgedragen aan stichting HOE.

De evangelisten in Oekraïne zijn essentieel voor de verbinding tussen het Roma kamp en de scholen. Daarnaast spelen ze ook een grote rol bij de evangelisatie in de kampen, die meestal rondom de scholen plaats vindt. De financiering en de aansturing van de evangelisten blijft een uitdaging. Door middel van bijeenkomsten werd veel aan motivatie en bijscholing gedaan.

Wat ging anders:

Een bijdrage in de kosten van de renovatie van een kerkgebouw van de protestante gemeente in Polen kan niet doorgaan wegens tegenvallende inkomsten voor dit project.

De jaarlijkse zomerkampen van de Hongaarse Hervormde Kerk in Servië worden bezocht door veel kinderen en jongeren. Ze komen uit de ver van elkaar gelegen dorpen naar Feketic om daar elkaar te ontmoeten en opgebouwd te worden in het geloof. Ze vormen het hart van het jeugdwerk. Helaas daalt het aantal kinderen omdat veel jongeren (en ook ouderen) naar het buitenland vertrekken omdat zij geen toekomst voor zichzelf zien in hun eigen land.

In Servië is een vakantiehuis voor Roma-kinderen aangekocht. Dit project is niet begroot, maar wordt mogelijk gemaakt door een jongerengroep uit Oud- Beijerland die op werkvakantie is.

De schrijnende thuissituatie van veel Roma-kinderen was de aanleiding om voor hen een vakantiehuis te kopen. Het huis ligt landelijk gelegen en biedt veel mogelijkheden voor de kinderen om er te spelen, uit de Bijbel te horen, en samen te zijn.

Stap vooruit:

De hervormde evangelisatie-gemeente in Kolarovo in Slowakije is uitgegroeid tot een volwaardige predikantsplaats: het aantal gemeenteleden groeit en ze hoeven niet meer te kerken in het gebouw van de evangelische gemeente. Er is een pastorie/gemeentecentrum aangekocht, midden in Kolarovo. Door de lessen godsdienstonderwijs op de basisscholen heeft de predikant goede contacten met de jeugd, waardoor de gemeente sneller groeit dan ze hadden gehoopt en gebeden.

De jarenlange traditie van zomerkampen is van grote betekenis voor het kerkelijk leven van de Hongaarse Hervormde Kerk in Servië omdat het een samenbindend element is voor de jeugd uit de zeer verspreid van elkaar liggende gemeenten. Ontmoeting, vakantie, groeien in het geloof en het delen ervan, zijn factoren die de zomerkampen zo’n belangrijke plaats geven in het kerkelijk leven. De laatste paar jaar vindt er zelfs jaarlijks een reünie plaats in het Central Home (een conferentiecentrum van de Hongaarse Hervormde Kerk in Servië) van oud-deelnemers aan de kampen die de hele wereld zijn overgevlogen, maar speciaal terug komen om elkaar te treffen.

De commissie Gemeenteopbouw van HOE stelt een ‘koffer’ samen. De koffer is een inventarisatie van beschikbaar materiaal voor lectuur en toerusting in de Hongaarse taal. Met de koffer kunnen de landencoördinatoren en projectleiders van HOE tijdens gesprekken in Oost-Europa de mogelijkheden voor lectuur en toerusting aan de orde stellen.

Evangelist Aleksandar Subotin in Servië krijgt financiële steun om diverse Romagemeenten te dienen. Begin 2016 organiseert hij in zijn woonplaats Kucura een evangelisatieconcert waar 150 mensen op af komen. Ook mag hij de kinderen van de plaatselijke kinderopvang en een school een keer per maand een bijbeluur verzorgen. Dat is bijzonder omdat het bij wet verboden is voor andere kerken dan de orthodoxe om het evangelie in openbare gebouwen te delen met anderen.

De noodhulp voor de vluchtelingen in Servië is voor de Romagemeenschap in Servië een mogelijkheid om diaconaal bezig te zijn voor anderen. Opvallend is dat Roma zich hiervoor inzetten en niet de officiële kerkelijke instanties.