Week 4

"Gods liefde verspreiden met daden"

Doe-opdracht

We hebben elkaar nodig om te groeien en opgebouwd te worden. Laten we samen een HOE-koor ‘opbouwen’ en draag bij met je stem. HOE dan?

  • Open het geluidsdocument dat je hier ziet.

of download het bestand.

  • Speel het geluidsdocument op een ander device af (computer, tablet, laptop) dan waarmee je jezelf opneemt/filmt en gebruik oortjes om het zelf te horen.
  • Open de camera van je telefoon en film jezelf terwijl je meezingt. Houd je telefoon hierbij op z’n kant, zodat het filmpje in ‘landscape’ komt. Download hier de bladmuziek.
  • Stuur het bestand via WeTransfer (bijvoorbeeld) naar info@stichtinghoe.nl en vermeld er even bij dat het gaat om het digitale HOE-koor.
  • Wij voegen de inzendingen samen tot een geheel.

Succes: we zien uit naar de inzendingen!

Training en toerusting in Oost-Europa

Diaconaat, ‘dienstbaarheid’: iets wat in onze kerken vaak vanzelfsprekend onderdeel is van ‘kerkelijke activiteiten’. In Oost-Europa is dat niet altijd het geval. Niet dat men niet dienstbaar is natuurlijk, maar de diaconale bediening heeft vaak geen officiële vorm. Daarom bieden we diaconale toerustingscursussen aan, namelijk de Emmaüscursus. Zo hopen we bewustwording over dit onderwerp te creëren en mensen te inspireren om vorm en inhoud aan diaconale zorg te geven. Een mooi verhaal hierbij, is hier te lezen.

Naast diaconale trainingen ondersteunt HOE ook andere vormen van training en toerusting. Zo is de methode van Simply the Story erg geschikt om -ongeletterde- Roma te trainen en op te bouwen: ze leren de Bijbelverhalen uit het hoofd om ze op die manier eigen te maken en weer te delen met anderen. Lees hier hoe dat werkt en ervaren wordt.

Ook in diverse andere werkgebieden ondersteunen we trainingen, toerusting en conferenties om zo bij te dragen aan de opbouw van onze broeders en zusters in Oost-Europa. En van onszelf: in de ontmoeting en uitwisseling met anderen is er altijd sprake van wederzijds leren, bemoedigen en groeien. Samen worden we opgebouwd en vormen we het Lichaam van Christus hier op aarde.